VI BEHÖVER DIG!

Afrosvenskarnas Riksförbund verkar och arbetar för jämlikhet och lika rättigheter. Vi vänder oss till afrosvenskar med bakgrund i Afrika eller i den afrikanska diasporan. Och vi behöver dig i vårt arbete!

VÄX TILLSAMMANS MED OSS

Lär dig mer tillsammans med oss. Vi anordnar mentorprogram för unga, seminarier och öppna föreläsningar. Välkommen!

ENGAGERA DIG!

Möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke

Afrosvenskarnas riksförbund lanserade under valrörelsen Den afrosvenska agendan, 15 politiska krav för att bekämpa afrofobisk rasism. Den 1 juni uppvaktade vi den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke för att diskutera frågorna i agendan och hur Sverige ska uppmärksamma att 2015 inleder det av FN utropade årtiondet för människor av afrikansk härkomst.

I delegationen som mötte kulurministern fanns också Michael Madubuko A. Diakité (English International Association of Lund), McEachrane (Fight Racism Now), Felix Unogwu (Open Skåne), Victoria Kawesa (medförfattare Afrofobirapporten).

Vi nådde inte samförstånd i alla frågor utan mötet få ses som inledningen på en dialog som fortsätter under hela mandatperioden.

AKTUELLT! NYTT! LÄSVÄRT!

  • Visste du att afrosvenskar är en demografisk kategori som inkluderar alla invånare i Sverige med någon form av afrikanskt påbrå. Antalet afrosvenskar uppgår till åtminstone 180 000 individer av vilka 60 % är utlandsfödda medan 40 % är födda i Sverige.

    Vi finns. ARS
  • Visste du att afrosvenskar är den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott. Sedan 2008, då BRÅ började föra statistik över detta, har antalet afrofobiska hatbrott ökat med 24 %.

    Rasismen förgiftar människors liv. ARS
  • Visste du att i en undersökning från 2001 riktad till 102 personalansvariga i Stockholms län svarade 4 % att det skulle utgöra en källa till oro om de anställde en afrosvensk.

    Det här måste vi ändra på! ASR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt