VI BEHÖVER DIG!

Afrosvenskarnas Riksförbund verkar och arbetar för jämlikhet och lika rättigheter. Vi vänder oss till afrosvenskar med bakgrund i Afrika eller i den afrikanska diasporan. Och vi behöver dig i vårt arbete!

VÄX TILLSAMMANS MED OSS

Lär dig mer tillsammans med oss. Vi anordnar mentorprogram för unga, seminarier och öppna föreläsningar. Välkommen!

ENGAGERA DIG!

Öppet brev till SVT – Intervju i Gomorron Sverige

Den 26:e oktober 2015 gick Afrosvenskarnas Riksförbund tillsammans med 14 andra afrosvenska/antirasistiska organisationer ut med ett öppet brev till SVT och dess vd Hanna Stjärne, med anledning av SVT:s rapportering av det rasistiska terroristdådet i Trollhättan.

Kritiken som framfördes i det öppna brevet fick stort stöd och ledde till att Christian Hofverberg, styrelseledamot i Afrosvenskarnas Riksförbund, och Rashid Musa från Sveriges Unga Muslimer (en av de undertecknande organisationerna) bjöds in till en mycket uppmärksammad intervju i SVT:s Gomorron Sverige.

Kritiken ledde också till ett möte med SVT där en delegation, ledd av Afrosvenskarnas Riksförbunds talesperson Kitimbwa Sabuni, tog upp några av de åtgärder som SVT behöver göra för att sluta reproducera rasistiska föreställningar samt vad SVT bör göra för att bli mer inkluderande i sin verksamhet.

Samtalen och dialogen med SVT kommer att fortsätta.

Det öppna brevet och de händelser som följde på det visar att engagemang lönar sig. Tillsammans kan vi göra våra röster hörda, påverka och förändra!

 

 

AKTUELLT! NYTT! LÄSVÄRT!

  • Visste du att afrosvenskar är en demografisk kategori som inkluderar alla invånare i Sverige med någon form av afrikanskt påbrå. Antalet afrosvenskar uppgår till åtminstone 180 000 individer av vilka 60 % är utlandsfödda medan 40 % är födda i Sverige.

    Vi finns. ARS
  • Visste du att afrosvenskar är den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott. Sedan 2008, då BRÅ började föra statistik över detta, har antalet afrofobiska hatbrott ökat med 24 %.

    Rasismen förgiftar människors liv. ARS
  • Visste du att i en undersökning från 2001 riktad till 102 personalansvariga i Stockholms län svarade 4 % att det skulle utgöra en källa till oro om de anställde en afrosvensk.

    Det här måste vi ändra på! ASR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt