Afrofobirapporten släpps idag

Afrofobirapporten släpps idag

februari 3, 2014 0 av ASR Webbredaktör
Idag släpptes afrofobirapporten av Mångkulturellt centrum. Rapporten, som är beställd av regeringen, är en kunskapsöversikt och kartläggning om afrofobi  och afrosvenskars situation. Den ger en tydlig bild av den kraftiga rasism och diskriminering som afrosvenskar möter i sin vardag, och rapporten ger också förslag på konkreta åtgärder för att förändra situationen för den afrosvenska befolkningen.

Huvudförfattaren till rapporten är Tobias Hübinette, docent och forskare på Mångkulturellt centrum, och medförfattare är Victoria Kawesa, doktorand vid Linköpings universitet och Samson Beshir, juridikstuderande.

Samson Beshir är också redaktör för Afrosvenskarnas riksförbunds alternativrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs afrofobirapporten i dess helhet här!