ASR tillrättavisar Aftonbladet

ASR tillrättavisar Aftonbladet

september 14, 2015 1 av ASR Webbredaktör

Idag, måndag den 14:e september, publicerades en artikel på Aftonbladets sajt angående den socialdemokratiska politikern Kjell Hedvalls försvar av användandet av N-ordet (Obs! Vi varnar för reproduktion av N-ordet i artikeln). På förekommen anledning vill Kitimbwa Sabuni, ASR:s talesperson, komma med klargöranden kring en artikel publicerad i anslutning till detta, där han citeras som att ha sagt “Det är som en attack på mig” i rubriken. Under rubriken finns en bild som är tagen i ett helt annat sammanhang.

print screen Aftonbladetbild - Kitimbwa Sabuni

 

 

 

 

Kitimbwa Sabuni har inte pratat om sig själv i intervjun och vi vänder oss mot att Aftonbladet på det här sättet personifierar frågan och reducerar den till att handla om en personlig upplevelse. Att fråga Afrosvenskarnas Riksförbund om vår syn på användningen av N-ordet är helt överflödigt då vi varit tydliga med vad vi tycker om detta rasistiska språkbruk sedan länge. Anledningen till att intervjun ens gjordes var att Aftonbladets reporter Oskar Forsberg framställde det som att den skulle handla om Afrosvenskarnas Riksförbunds syn på utvecklingen de senaste åren där n-ordet fått mindre acceptans och vilken roll vi såg att Afrosvenskarnas Riksförbund haft i detta. Tyvärr valde Aftonbladet att inte låta detta framkomma i artikeln och krönte den dessutom med ett falskt citat i rubriken.

Först efter att förbundet tillrättavisat Aftonbladet och begärt att rubriken skulle ändras samt att bilden skulle tas bort rättades artikeln till.

Afrosvenskarnas Riksförbund ser självklart användningen av N-ordet som ett rasistiskt språkbruk men tycker det är extremt viktigt att etablerade tidningar som Aftonbladet, likväl som politiker och allmänheten, sätter dessa rasistiska yttringar i ett större sammanhang. Rasism mot afrosvenskar ska inte reduceras till en fråga om N-ordets vara eller icke vara. Istället bör media bidra till att lyfta upp frågor som rör afrosvenskars livsvillkor utifrån ett strukturellt perspektiv och ta sig an rapporteringen av detta på ett lika professionellt sätt som de gör i andra samhällsfrågor.