OM AFROSVENSKARNA

[mk_page_section layout_structure=”half_right” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”true” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”400″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”0″ padding_bottom=”10″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” bg_image=”http://www.afrosvenskarna.se/wp-content/uploads/2015/03/AFRO_push_aktivetet01.jpg” margin_bottom=”0″ bg_color=”#f4f4f4″]

[mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”false” color=”#393836″ size=”15″ font_weight=”bold” font_style=”inhert” letter_spacing=”0″ margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none” align=”left” txt_transform=”none”]

LÄR DIG MER OM OSS

[/mk_fancy_title][vc_column_text disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″]

Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, är en religiöst och partipolitisk obunden ideell organisation som bildades 1990 för att samla människor med bakgrund i afrikanska länder och i den afrikanska diasporan.

Förbundets huvudsakliga uppgift är att verka och arbeta för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de över 200 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i Afrika eller den afrikanska diasporan till exempel Nord- och Sydamerika eller Karibien.

Vi är en viktig kraft och röst för att tillvarata afrosvenskars rättigheter och motverka rasistiska strukturer och afrofobi.

Behöver du kontakta oss?[/vc_column_text]

[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”70″ full_width=”true” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”20″ padding_bottom=”0″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” border_color=”#e5e5e5″ bg_color=”#813c87″]
[vc_column_text disable_pattern=”false” align=”center” margin_bottom=”0″]

MER OM AFROSVENSKARNAS RISKFÖRBUND

[/vc_column_text]

[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”true” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”70″ full_width=”true” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”40″ padding_bottom=”40″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” border_color=”#e5e5e5″]
[vc_column_text disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″]

Så startade Afrosvenskarna

Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) bildades 1990 ur det som tidigare hette Riksförbundet för Afrikanska föreningar (RAF). Bildandet av ASR utgjorde en tydlig omorientering bort från att blicka tillbaka till enskilda afrikanska länder till att istället anta en panafrikansk identitet och fokusera på tillvaron för människor av afrikanskt ursprung i Sverige.

Vår verksamhet

Sedan bildandet har ASR utvecklats till den ledande rösten i samhället som representerar svenskar med bakgrund i Afrika och den afrikanska diasporan. Vi är rikstäckande och har verksamheter som riktar sig specifikt till kvinnor, barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Vi är en drivande kraft i kampen mot rasism som afrofobi och islamofobi och är en rådgivare till staten och till kommuner. Vi är också en organisation som växer genom en tillströmning av framförallt unga och handlingskraftiga människor som vill se förändring.

Afrosvenskarnas styrelse

Medlemmarna även en styrelse som skall vara en representant för medlemmarna. Styrelsen är alltid tvungen att följa föreningens stadgar, och den är alltid ansvarig inför medlemmarna om års mötet finner så

En ny styrelse väljs varje år på Afrosvenskarnas årsmöte. Under årsmötet kan medlemmarna även rösta om ändringar i stadgan, som till exempel om medlemsavgiften skall höjas eller sänkas.

Vem får vara med i Afrosvenskarnas Riksförbund?

Du måste inte vara afrosvensk själv för att dela våra antirasistiska värderingar och vilja bidra till att uppnå ASR:s mål. Vi välkomnar alla människor att använda den här hemsidan för att lära dig mer om oss och förhoppningsvis engagera sig genom att bli medlemmar i ASR.

Om vårt antirasistiska arbete och definition av afrosvensk.

Våra erfarenheter visar oss att de maktstrukturer som råder idag leder till negativa socioekonomiska utfall för personer med afrikanskt ursprung oavsett var de befinner sig i världen. Det här bekräftas av massvis av forskning och kallas då ofta strukturell rasism.

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. Genom att anta identiteten afrosvensk kliver vi in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter likt Drottning Nzinga, Malcolm X och Nelson och Nelson Mandela och tänkare som Angela Davis och Kwame Nkrumah.[/vc_column_text]

[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”70″ full_width=”true” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”20″ padding_bottom=”0″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” bg_color=”#813c87″]
[vc_column_text disable_pattern=”false” align=”center” margin_bottom=”0″]

SEX BRA SAKER ATT KÄNNA TILL OM ASR

[/vc_column_text]

[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”true” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”300″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”50″ padding_bottom=”40″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” predefined_bg=”15″ bg_image=”http://www.afrosvenskarna.se/wp-content/uploads/2015/03/subtle_dots.png”]
[vc_row_inner]
[mk_icon_box2 icon_type=”icon” icon_size=”32″ icon=”mk-li-settings” icon_color=”#2da0dd” icon_background_color=”#fcfcfc” title=”MÖTESPLATS” title_size=”20″ title_weight=”bold” title_color=”#000000″ title_top_padding=”10″ title_bottom_padding=”10″ align=”center” icon_border_color=”#2da0dd”]Organiserar afrosvenskar från alla afrikanska länder och från den afrikanska diasporan[/mk_icon_box2]
[mk_icon_box2 icon_type=”icon” icon_size=”32″ icon=”mk-li-notepad” icon_color=”#24b2f4″ icon_background_color=”#fcfcfc” title=”REMISSINSTANS” title_size=”20″ title_weight=”bold” title_color=”#000000″ title_top_padding=”10″ title_bottom_padding=”10″ align=”center” icon_border_color=”#2da0dd”]Är en rådgivare till remissinstans för regering, kommuner och myndigheter.[/mk_icon_box2]
[mk_icon_box2 icon_type=”icon” icon_size=”32″ icon=”mk-li-apeaker” icon_color=”#2da0dd” icon_background_color=”#fcfcfc” title=”ANTI-RASISM” title_size=”20″ title_weight=”bold” title_color=”#000000″ title_top_padding=”10″ title_bottom_padding=”10″ align=”center” icon_border_color=”#2da0dd”]Är en drivande kraft i kampen mot afrofobi och islamofobi[/mk_icon_box2]
[/vc_row_inner][mk_padding_divider][vc_row_inner]
[mk_icon_box2 icon_type=”icon” icon_size=”32″ icon=”mk-li-posion” icon_color=”#2da0dd” icon_background_color=”#fcfcfc” title=”STÖDER OCH DRIVER PROJEKT” title_size=”20″ title_weight=”bold” title_color=”#000000″ title_top_padding=”10″ title_bottom_padding=”10″ align=”center” icon_border_color=”#2da0dd”]Driver projekt över hela Sverige och stödjer projekt i afrikanska länder[/mk_icon_box2]
[mk_icon_box2 icon_type=”icon” icon_size=”32″ icon=”mk-li-calendar” icon_color=”#2da0dd” icon_background_color=”#fcfcfc” title=”AKTIVITETER” title_size=”20″ title_weight=”bold” title_color=”#000000″ title_top_padding=”10″ title_bottom_padding=”10″ align=”center” icon_border_color=”#2da0dd”]Har kontinuerliga aktiviteter för medlemmar och verksamhet som riktar sig till den breda allmänheten[/mk_icon_box2]
[mk_icon_box2 icon_type=”icon” icon_size=”32″ icon=”mk-li-web” icon_color=”#2da0dd” icon_background_color=”#fcfcfc” title=”INTERNATIONELL” title_size=”20″ title_weight=”bold” title_color=”#000000″ title_top_padding=”10″ title_bottom_padding=”10″ align=”center” icon_border_color=”#2da0dd”]Är en del av ett världsomspännande nätverk av afrikanska organisationer[/mk_icon_box2]
[/vc_row_inner][mk_padding_divider][vc_row_inner]
[/vc_row_inner]
[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”70″ full_width=”true” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”20″ padding_bottom=”0″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” bg_color=”#2da0dd”]
[vc_column_text disable_pattern=”false” align=”center” margin_bottom=”0″]

HUR ÄR DET ATT VARA ARFOSVENSK IDAG?

[/vc_column_text]

[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” border_color=”#f4f4f4″ bg_color=”#ecf0f1″ attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”true” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”100″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”40″ padding_bottom=”30″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” predefined_bg=”32″]
[vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]

AFROFOBIRAPPORTEN 2014

Under 2014  presenterade ASR tillsammans med Mångkulturellt centrum en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.

Översikten visar med stor tydlighet att afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida. I rapporten rekommenderar vi med ett antal förslag riktade gentemot skilda samhällssektorer, bland annat en fördjupad fortsättning av kunskapsöversikten; en mer differentierad befolkningsstatistik; en bred utbildnings- och informationssatsning; en kraftigt höjd ersättningsnivå vid diskriminering samt att positiv särbehandling bör övervägas.[/vc_column_text][mk_button dimension=”outline” corner_style=”pointed” size=”large” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#2da0dd” btn_hover_bg=”#252525″ text_color=”light” icon_anim=”none” target=”_blank” align=”left” fullwidth=”false” button_custom_width=”0″ margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ icon=”mk-moon-boo” url=”http://www.tobiashubinette.se/afrofobi.pdf”]Läs rapporten idag![/mk_button][vc_column_text disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″]Hjälp oss att sprida den vidare![/vc_column_text]

[mk_image src=”http://www.afrosvenskarna.se/wp-content/uploads/2015/03/ASR_afrofobrapporten.png” image_width=”280″ image_height=”400″ crop=”true” svg=”false” lightbox=”false” frame_style=”shadow_only” link=”http://www.tobiashubinette.se/afrofobi.pdf” target=”_blank” desc=”Läs Afrofobi-rapporten” caption_location=”outside-image” align=”center” margin_bottom=”10″]
[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”100″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”40″ padding_bottom=”30″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false” section_id=”kontakt”]
[vc_row_inner]
[vc_column_text disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″]

KONTAKTA OSS!

Har du frågor rörande Afrosvenskarnas verksamhet, har frågor om medlemskap eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss – hör av dig! Du når oss snabbast via e-post.

E-post: stockholm@afrosvenskarna.se
Adress:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Facebook:
Afrosvenskarnas Riksförbund – ASR

Har du direkta frågor eller ärenden till styrelsen?
E-post: styrelsen@afrosvenskarna.se

Vill du komma i kontakt med ASR:s talesperson Kitimbwa Sabuni?
E-post: kitimbwa.sabuni@afrosvenskarna.se[/vc_column_text]

[mk_padding_divider size=”40″][vc_column_text disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”15″]Ta kontakt med oss direkt här via hemsidan genom att fylla i formuläret.
[/vc_column_text][mk_contact_form style=”classic” skin=”dark” bg_color=”#f6f6f6″ border_color=”#f6f6f6″ font_color=”#373737″ button_color=”#373737″ button_font_color=”#ffffff” email=”info@afrosvensakrna.se” phone=”false” captcha=”true”]
[/vc_row_inner]
[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”full” border_color=”#a0a0a0″ bg_image=”http://www.afrosvenskarna.se/wp-content/uploads/2015/03/subtle_dots.png” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”100″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”50″ padding_bottom=”40″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false”]
[vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]