Öppet brev till Hanna Stjärne, vd SVT – protest mot rasistisk rapportering

Öppet brev till Hanna Stjärne, vd SVT – protest mot rasistisk rapportering

oktober 25, 2015 2 av ASR Webbredaktör

Organisationer protesterar mot SVT:s rasistiska rapportering från Trollhättan

Afrosvenskarnas riksförbund riktar i koalition med 14 andra organisationer ett öppet brev till Sveriges televisions VD Hanna Stjärne. Brevet är en reaktion på SVT:s rapportering från attentatet i Trollhättan. 

Vi, de undertecknande, har alla skakats av terrorattacken i Trollhättan där två människor dödades och två är allvarligt skadade. Våra tankar går till de anhöriga, eleverna och personalen på Kronans skola.

Det står klart att attentatsmannen hade rasistiska motiv och valde ut sina offer på basis av raskategorier. Rasifierade svenskar mördades. Men Rapports reporter Ann Wollner valde i sin intervju med informationschefen för Trollhättans kommun att fokusera på helt orelaterade ordningsproblem i skolan, samt att definiera barnen i skolan som icke-svenska. “Det är en extremt segregerad skola med få svenska barn“, löd hennes formulering.

Det här sättet att diskutera barnen i Kronans skola som icke-svenska har fortsatt konsekvent i rapporteringen från Trollhättan av både Ann Wollner och andra SVT-medarbetare, vilket är en bekräftelse av terroristens rasistiska världsbild.

I Sveriges televisions rapportering från utlandet används konsekvent raskategorier för att beskriva rasförtryck. När det exempelvis rapporteras att en vit polis skjutit en obeväpnad svart man i USA skyler man inte över den centrala frågan om offret och förövarens hudfärg. Men när liknande fenomen beskrivs i Sverige tycks en helt annan policy gälla.

Vi vill veta varför raskategorier används för att beskriva rasförtryck i andra länder, samtidigt som SVT väljer att inte göra det rörande Sverige – inte ens när en vit man med rasistiska motiv dödar svarta och bruna svenskar. Istället konstrueras rasifierade svenskar som främlingar. Detta görs direkt genom att beskriva dem som icke-svenska och indirekt genom att använda ord som “främlingsfientlig” för att beskriva fenomen som inte har något med främlingskap att göra.

Vi vill också veta varför Sveriges television utropar svarta och bruna offer för terrorism till något annat än svenskar och därmed bekräftar den rasistiska attentatsmannens världsbild.

För det här syftet vill vi snarast ha ett möte med dig, Hanna Stjärne, och diskutera hur er policy för att beskriva raskategorier i Sverige kan uppdateras på ett sätt sådant sätt att den slutar skyla över rasism och slutar reproducera den rasistiska idén att bara vita människor kan vara svenskar.

Afrosvenskarnas Riksförbund
Angolanska föreningen Kwanza
Afrosvenskarnas Forum för rättvisa
Black Coffee
Black Feminist Forum in Sweden
Centrum mot Rasism
Fight Racism Now (FRN)
Fokus Afrofobi
Kongo riksförbundet i Sverige
Kongoföreningen i Stockholm
Muslimska mänskliga rättighetskommittén
NAV – Nätverket för afrikanska föreningar i Vantör
Puntland Community Organisation (PCO) i Göteborg
Sveriges Unga Muslimer
TRYCK

 

Kontaktperson:
Kitimbwa Sabuni
kitimbwa.sabuni@afrosvenskarna.se
tel: 08-59902512