Kategori: Projekt

Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Skånes Horn av Afrika förening har under 2017 bedrivit ett mycket framgångsrikt projekt för att upplysa om farorna med könsstympning. Projektet med namnet ”Ändring av attityder mot en skadlig tradition” har genomförts med stöd från Allmänna Arvsfonden och har fungerat som ett komplement till de satsningar som redan sker i Kristianstads kommun. Syftet med detta…

av ASR Webbredaktör december 26, 2017 0

Afrosvenskarna i Jönköping driver flickskolan Loi Waisi

År 2016 startade Flavia Kakembo från Afrosvenskarna i Jönköping flickskolan Loi Waisi i Mbale, Uganda. Tanken att starta en skola började 2013 när Flavia Kakembo var hemma i Mbale. Hon lade märke till att många barn skjutsades med cykel, motorcykel eller gick till en skola långt bort. Hon märkte även att många flickor inte gick…

av ASR Webbredaktör september 20, 2016 0

Afrosvenskarnas riksförbund driver demokratiprojekt i DR Kongo

Tillsammans med den lokala organisationen CEDEJ-GL driver Afrosvenskarnas riksförbund ett nytt projekt i Syd-Kivu i Demokratiska republiken Kongo. Projektet har till syfte att stärka unga människors förmåga att hävda rättigheter och utkräva ansvar av makthavare. Det långsiktiga målet är att främja demokratin och en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling i regionen. Under sommaren har…

av ASR Webbredaktör augusti 5, 2016 0

ASR i panelsamtalet Afrosvenska historier

Onsdagen den 20:e januari kl 17.30 deltar Faaid Ali-Nuur från Afrosvenskarna i Stockholm i panelsamtalet Afrosvenska historier. Panelsamtalet arrangeras av Forum för Afrikastudier vid Uppsala Universitet och Uppsala Nya Tidning. Arrangemanget äger rum i Universitetsaulan på Uppsala Universitet. Samtalet kommer handla om afrosvenska historier och erfarenheter kopplade till temat “Spåren av slaveri och kolonialism“. I panelen…

av ASR Webbredaktör januari 3, 2016 0

Entreprenörskapsverkstan – Socialt företagande för afrosvenskar med funktionsnedsättningar

Sedan våren 2015 driver Afrosvenskarnas riksförbunds projektet Entreprenörskapsverkstan som ger afrosvenskar med funktionsnedsättningar en väg från arbetslöshet och marginalisering till egen försörjning genom socialt företagande. Fler och fler inser fördelarna med den här organisationsformen för att få ut människor i meningsfull sysselsättning. Vi erbjuder nu afrosvenskar med funktionsnedsättningar möjligheten att gå ett praktiskt basår på Entreprenörskapsverkstan med målet att bli…

av ASR Webbredaktör december 16, 2015 0