Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Skånes Horn av Afrika förening har under 2017 bedrivit ett mycket framgångsrikt projekt för att upplysa om farorna med könsstympning. Projektet med namnet ”Ändring av attityder mot en skadlig tradition” har genomförts med stöd från Allmänna Arvsfonden och har fungerat som ett komplement till de satsningar som redan sker i Kristianstads kommun. Syftet med detta … Fortsätt läsa Ändring av attityder mot en skadlig tradition