Linda Kabali uppmärksammar exotifiering med auktion och krönika

Linda Kabali Lönneborg uppmärksammar problemet med exotifiering med en krönika och genom att auktionera ut en tavla till förmån för Afrosvenskarnas riksförbund. Läs Lindas krönika nedan och läs mer om budgivningen på Facebook! Budgivningen pågår till 14:e januari.

Jag är en spännande typ, inte en typ!

Med ett år kvar av min utbildning till lärare fick jag i uppgift att gestalta ett problem i samhället genom ett hantverk. Det var självklart för mig att rikta uppmärksamhet mot något som jag själv varit utsatt för och ville undersöka. För att försöka reda ut vad exotifiering är samt hur de personer som blir utsatta för det påverkas intervjuade jag fem afrosvenska kvinnor. Genom hantverket skulle jag möjligtvis kunna starta en diskussion, där en bredare massa skulle få upp ögonen för detta problematiska begrepp och beteende. Att exotifiera är att reducera en grupp människor till en typ. Personerna i gruppen blir sedan, ofrivilligt representanter för denna typ som sedan annorlunda görs från majoriteten, t.ex. genom kommentarer om hårtextur och kroppsbyggnad. Hade exotifiering skett inom utbildningsväsendet eller arbetslivet hade man kallat det sexuella trakasserier.
Informanterna menade att exotifiering ”har försvårat vägen till självacceptens” och stärkt känslan av att vara annorlunda. Jag vill mena att nedtonandet av våra fenotypiska drag är en direkt följd av exotifiering. Det är därför viktigt att begreppet förtydligas upprepade gånger för att sedan kunna förstå och bekämpa dem som försöker objektifiera oss.
Tavlan är det jag inte tordes vara på grund utav det västerländska skönhetsideal som omringade mig. Tavlan står för självacceptans och självkänsla. Jag vill att den ska verka informativt och mana till diskussion.

Linda Lönneborg Kabali

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt