LÄR DIG MER OM OSS

Afrosvenskarnas riksorganisation, ASR, är en religiöst och partipolitisk obunden ideell organisation som bildades 1990 för att samla människor med bakgrund i afrikanska länder och i den afrikanska diasporan.

Förbundets huvudsakliga uppgift är att verka och arbeta för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de 350 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i Afrika eller den afrikanska diasporan i exempelvis Nord- och Sydamerika eller Karibien.

Vi är en viktig kraft och röst för att tillvarata afrosvenskars rättigheter och motverka rasistiska strukturer och afrofobi.

Behöver du kontakta oss?

MER OM AFROSVENSKARNAS RIKSORGANISATION

Så startade Afrosvenskarna

Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) bildades 1990 ur det som tidigare hette Riksförbundet för Afrikanska föreningar (RAF). Bildandet av ASR utgjorde en tydlig omorientering bort från att blicka tillbaka till enskilda afrikanska länder till att istället anta en panafrikansk identitet och fokusera på tillvaron för människor av afrikanskt ursprung i Sverige. År 2018 omorganiserades Afrosvenskarnas riksförbund till en nationell organisation istället för ett förbund bestående av olika lokalavdelningar. Då bytte vi namn till Afrosvenskarnas riksorganisation.

Vår verksamhet

Sedan bildandet har ASR utvecklats till den ledande rösten i samhället som representerar svenskar med bakgrund i Afrika och den afrikanska diasporan. Vi är rikstäckande och har verksamheter som riktar sig specifikt till kvinnor, barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Vi är en drivande kraft i kampen mot rasism som afrofobi och islamofobi och är en rådgivare till staten och till kommuner. Vi är också en organisation som växer genom en tillströmning av framförallt unga och handlingskraftiga människor som vill se förändring.

Afrosvenskarnas styrelse

En ny styrelse väljs varje år på Afrosvenskarnas årsmöte. Styrelsen svarar inför medlemmarna och som uppdrag att leda föreningens arbete mellan medlemsmöten. Du kan skriva direkt till styrelsen på styrelsen@afrosvenskarna.se.

Vem får vara med i Afrosvenskarnas Riksorganisation?

Du måste inte vara afrosvensk själv för att dela våra antirasistiska värderingar och vilja bidra till att uppnå ASR:s mål. Vi välkomnar alla människor att använda den här hemsidan för att lära dig mer om oss och förhoppningsvis engagera sig genom att bli medlemmar i ASR.

Om vårt antirasistiska arbete och definitionen av afrosvensk.

Våra erfarenheter visar oss att de maktstrukturer som råder idag leder till negativa socioekonomiska utfall för personer med afrikanskt ursprung oavsett var de befinner sig i världen. Det här bekräftas av massvis av forskning och kallas då ofta strukturell rasism.

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. Genom att anta identiteten afrosvensk kliver vi in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter likt Drottning Nzinga, Malcolm X och Nelson och Nelson Mandela och tänkare som Angela Davis och Kwame Nkrumah.

SEX BRA SAKER ATT KÄNNA TILL OM ASR

MÖTESPLATS

Organiserar afrosvenskar från alla afrikanska länder och från den afrikanska diasporan

REMISSINSTANS

Är en rådgivare till remissinstans för regering, kommuner och myndigheter.

ANTI-RASISM

Är en drivande kraft i kampen mot afrofobi och islamofobi

STÖDER OCH DRIVER PROJEKT

Driver projekt över hela Sverige och stödjer projekt i afrikanska länder

AKTIVITETER

Har kontinuerliga aktiviteter för medlemmar och verksamhet som riktar sig till den breda allmänheten

INTERNATIONELL

Är en del av ett världsomspännande nätverk av afrikanska organisationer

AFROFOBIRAPPORTEN 2014

Under 2014  presenterade ASR tillsammans med Mångkulturellt centrum en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.

Översikten visar med stor tydlighet att afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida. I rapporten rekommenderar vi med ett antal förslag riktade gentemot skilda samhällssektorer, bland annat en fördjupad fortsättning av kunskapsöversikten; en mer differentierad befolkningsstatistik; en bred utbildnings- och informationssatsning; en kraftigt höjd ersättningsnivå vid diskriminering samt att positiv särbehandling bör övervägas.

Hjälp oss att sprida den vidare!

Läs Afrofobi-rapporten

KONTAKTA OSS!

Har du frågor rörande Afrosvenskarnas verksamhet, har frågor om medlemskap eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss - hör av dig! Du når oss snabbast via e-post.

E-post: info@afrosvenskarna.se
Adress:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Facebook:
Afrosvenskarnas Riksorganisation – ASR

Har du direkta frågor eller ärenden till styrelsen?
E-post: styrelsen@afrosvenskarna.se

Vill du komma i kontakt med ASR:s talesperson Kitimbwa Sabuni?
E-post: kitimbwa.sabuni@afrosvenskarna.se

Ta kontakt med oss direkt här via hemsidan genom att fylla i formuläret.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt